Krušné hory

museum_eg_1

Pohraniční pásmo mezi Saskem a Čechy s nejvyšší horou Klínovcem bylo již od 14. století ovlivněno báňským průmyslem. Také název „Taler” se vztahuje na město Jáchymov (německy „Joachimsthal”) kde již ve středo-věku byly těženy a raženy stříbrné mince. Drsné podnebí zpomalilo zpočátku osídlení na české straně. Podél obchodních cest a na místech vymýcených lesů vznikaly kulturní oblasti a zakládaly se první vesnice a města.

museum_eg_2

Po objevení velkého výskytu rudy se staly Krušné hory v šestnáctém století centrem báňského průmyslu ve střední Evropě. To vedlo k vzrůstajicímu přistěhovalství z vnitrozemí a také horníků z Německa. Po zmatcích třicetileté války a protireformace došlo nejdříve k úpadku báňského průmyslu. Obyvatelstvo muselo žít z výdělku v země-dělství, výrobou dřevěného zboží a hraček. Vznikl strojní, textilní a hodinářský průmysl a ukazovaly se první náznaky cestovního ruchu.V pozdějších letech se začalo stěžbou kobaltu, kaolinu a uranu, čímž došlo k zlepšení hospodářské situace. V letech 1945/46 musela velká část německy mluvícího obyvatelstva svůj domov opustit a většinou našli útočiště v sousedním (východním) Německu.

de_o
en_o
cz