Muzeum

museum_2

Šumavské muzeum je známé přes hranice Vídně i Rakouska. Je zdrojem informací pro domovské kroniky, obrazy, texty písní, noty, mapy, modlitební knížky, kroje, sklo, nádobí a pro mnohé předměty selského všedního dne. V malém rámci jsou nejen mnohé exponáty láskyplně prezentovány, ale také zcela inventarizovaná knihovna je k dispozici. Digitalizovaná sbírka fotografií obsahuje více než 10.000 historických snímků. Pravidelné výstavy, individuální pomoc v otázkách genealogie, pravidelné, dle potřeby také flexibilní otvírací doby, uzavírají naši nabídku návštěvníkům. Širokému publiku je Šumavské muzeum známo zveřejňováním materiálu na DVD, výdáváním známek a svou prezentací v cizích jazycích na internetu.

museum_1

V Evropě bez hranic má srůstat co nelidské režimy desítky let vědomě rozdělovaly. Regionální kooperací s kulturními institucemi, muzei a městy doma i v cizině, už několik let také v České republice, chce Vídeňské šumavské muzeum přispět v budoucnosti k pozitivnímu vývoji v Evropě.

de_o
en_o
cz