Šumava

museum_bw_2

Sto dvacet kilometrů dlouhé pohraniční pásmo mezi Rakouskem, Čechy a Bavorskem se nazývá „Böhmerwald”, „Šumava” a „Bavorský les”. Ve středověku vedly obchodní cesty skoro neprůchodným pralesem a spojovaly „Solnou komoru (Salzkammergut)” s na sůl chůdými Čechy. Podporováni kláštery a na pozvání šlechtou přišli první osadníci z Bavorska na české území. K obživě jim sloužil dřevoprůmysl, málo výnosné zemědělství a výroba skla. Četné hrady a zámky dnes dokazují čilou obchodní činnost, ale mluví také o válečném střetnutí mezi králem a šlechtou, které ve třicetileté válce dosáhlo svého vrcholu.

museum_bw_1

Navzdory výškové poloze a nehostinému podnebí dosáhlo obydlení hor výšky 1000 metrů. Po rozsáhlém vylid-nění české části Šumavy v letech 1945/46 byly velké oblasti skoro kompletně od okolního světa odloučené a staly se vojenským uzavřeným pásmem. Mnoho vesnic zcela zmizelo z map, jedinečná příroda však zůstala zachována a dnes je hráněna v hranice přesahujících Národních parcích. Tento vývoj podporuje také vznik nového turismu pod společnou „Zelenou střechou Evropy”.

de_o
en_o
cz